Badanie i Rozwój

Ważnym aspektem prowadzonej działalności są  prace o charakterze badawczo-rozwojowym, poszerzające możliwości produkcyjne i podnoszące jakość oferowanych wyrobów. W ostatnim czasie ukierunkowano je na m. in. zagadnienia związane z uzyskiwaniem  połączeń pomiędzy lekkimi metalami i ich stopami oraz na materiały hybrydowe. Materiały te mogą znaleźć szerokie zastosowanie w przemyśle samochodowym, lotnictwie, aeronautyce. Aktualnie rozpoczęte prace biegną w następujących obszarach tematycznych:

© Explomet 2014