Technologia

UNIKALNA TECHNOLOGIA

Platerowanie wybuchowe metali jest procesem o dużym znaczeniu technologicznym dla możliwości produkcji nowoczesnych kompozytów metalowych. Stanowi ono istotne uzupełnienie tradycyjnych metod produkcji platerów, takich jak napawanie lub walcowanie hutnicze. Uzyskiwane tą drogą bimetale, także kompozyty wielowarstwowe, składające się z więcej niż dwóch materiałów, posiadają unikalne własności konstrukcyjne. Cechuje je wysoka wytrzymałość, odporność korozyjna, doskonałe warunki przewodnictwa prądowego. Spajać wybuchem można materiały możliwe do połączenia metodami tradycyjnymi, jak i metale oraz ich stopy, dla których technologia ta nie ma alternatywy. Łączone materiały mogą się znacząco różnić swoimi właściwościami, jak np. stal-aluminium, lub stal-tytan. Oprócz możliwości produkcji nowych materiałów główną przesłanką przemawiającą za stosowaniem tej technologii są efekty ekonomiczne w postaci dużych oszczędności wynikających ze zmniejszenia zużycia drogich metali i ich stopów o szczególnych cechach, jak wysoka odporność korozyjna, odporność na wysokie temperatury, dobre przewodnictwo prądowe i inne.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą technologią:

ETAPY PROCESU ZGRZEWANIA WYBUCHOWEGO

 

© Explomet 2014