Profil produkcji

PROFIL PRODUKCJI

ZTW “EXPLOMET” specjalizuje się w technologii wybuchowego platerowania i umacniania metali.Proces wybuchowego zgrzewania stosujemy do wytwarzania platerowanych blach, odkuwek, prętów i rur. Uzyskane platery mogą być dalej przetwarzane przez stosowanie obróbki plastycznej, np.: tłoczenie na prasach, wyoblanie, zwijanie na walcach, gięcie lub walcowanie. Materiały te można również poddać procesowi spawania, np. w większe formaty. Wytwarzane platery służą do produkcji aparatury procesowej głównie w przemyśle chemicznym i elektroenergetycznym jako ściany sitowe, tłoczone dna, płaszcze, pokrywy, szyny i styki prądowe. Używane są jako łączniki spawalnicze (dwu- lub trójwarstwowe) w przemyśle stoczniowym i elektrometalurgii (np. hutnictwo aluminium). Produkujemy także pręty bimetaliczne miedź – tytan do wytwarzania elektrod dla przemysłu chlorowego. Jesteśmy w stanie wytwarzać rury platerowane poprzez operacje zwijania i spawania platerowanych blach lub platerowania rur gotowych od wewnątrz. Dysponujemy technologią wybuchowego umacniania metali, np. wyrobów ze stali manganowej - trudno ścieralne elementy młynów, rozjazdy kolejowe, itp. Powierzchnia platerowanych elementów dochodzi do 25 m2, a jednostkowa masa do 40 ton. Najczęściej wykonywane formaty platerów mieszczą się w wymiarach 3 x 6 m. Grubość łączonych materiałów znajduje się w zakresie: dla materiału podstawowego od 1 mm wzwyż, dla materiału nakładanego od 1 do 30 mm - przy jednorazowym nakładaniu warstwy plateru. Materiał podstawowy może być platerowany jedno- lub dwustronnie. Jesteśmy też jedyną firmą na rynku polskim produkującą oraz regenerującą elektrody aktywowane solami platynowców, które są używane w procesach elektrolizy, np. chloru.

KONTROLA JAKOŚCI

Wytwarzane przez nas platery badamy i certyfikujemy zgodnie z wymaganiami klienta, w szczególności z normami technicznymi i przepisami, takimi jak: ASME (SA-263, SA-264, SA-265, SA-578/SA-578M),
AD-Merkblatt W8. Badania obejmują:

• pełną kontrolę ultradźwiękową materiału podstawowego, nakładanego oraz strefę złącza,

• wykonanie testów niszczących, jak próby ścinania, odrywania, gięcia we wszystkich kierunkach i inne,

• badania odporności korozyjnej plateru.

  Posiadamy uprawnienia Polskiego Urzędu Dozoru Technicznego do wytwarzania elementów platerowanych urządzeń ciśnieniowych oraz wdrożony i certyfikowany system zapewnienia jakości ISO 9001.

© Explomet 2014