Realizacja autorskiego projektu EXPLOMET pt. „Dyplomy Komplementarne”

Realizacje autorskiego projektu Explomet

Realizacja autorskiego projektu EXPLOMET pt. „Dyplomy Komplementarne”

Opolska firma Explomet rozpoczęła realizację Dyplomów Komplementarnych. Zespoły naukowców, przedstawicieli przemysłu oraz studentów będą pracować nad produktami i technologiami, które później da się wdrożyć w życie. Na początek na tapetę wzięto łączenie stopów aluminium i stali.

Pełna nazwa programu to „Komplementarne Dyplomy na Rzecz Przemysłowych Aplikacji (KDR-PA)”. W jego ramach mają powstawać prace dyplomowe (magisterskie lub inżynierskie) albo doktorskie, które będą dedykowane gospodarczemu celowi głównemu, tak by można je było później wdrażać. Tematy będą opracowywane przez przedstawicieli przemysłu (jednego lub wielu). Prace będą następnie realizowane przez studentów pracujących pod opieką naukowców i z udziałem przedstawicieli konkretnych firm. Każdy zespół będzie miał dwóch liderów. Jeden to przedstawiciel uczelni, a drugi przemysłu, którzy będą odpowiadać za przebieg prac. W skład zespołów mogą wchodzić studenci i pracownicy naukowi nie tylko jednego kierunku czy jednej uczelni. Zespoły mogą być szersze jeśli będzie to potrzebne, a badany temat będzie interdyscyplinarny. Głównym efektem prac prowadzonych w ramach dyplomów komplementarnych będzie zrealizowanie szeregu prac badawczych przypisanych do jednego zagadnienia aplikacyjnego. Korzyścią dla studentów ma być wykonanie prac dyplomowych, które nie powędrują na półkę w uczelnianym archiwum. Spodziewany efektem to także wykorzystanie wyników badań do zainicjowanie procesu wytworzenia produktu lub technologii, co po wdrożeniu ma dać konkretny zysk. Wartość dodana projektów to również współpraca nauki i biznesu.

Pilotażowy projekt dyplomów komplementarnych dotyczy „Strukturalnych łączników spawalniczych nowej generacji ze stopów aluminium i stali”. Takie węzły pozwolą np.: na obniżenie masy pojazdów drogowych, szynowych czy maszyn rolniczych. Wykorzystywane mogą być również w budownictwie.Jeśli pojazdy będą lżejsze będą mniej spalać, a więc będą bardziej ekologiczne. Natomiast konstrukcje budowlane będą lżejsze, a więc i tańsze w montażu np.: w halach sportowych. Będą też z pewnością bardziej estetyczne – tłumaczy Zygmunt Szulc, dyrektor spółki Explomet. – Temat trzeba przećwiczyć, opisać go, a następnie uruchomić w formie projektu, który wzbudzi większe zainteresowanie – dodał.

W ramach Dyplomu Komplementarnego będą pracować pary dyżurne. Pierwszą parę tworzą mgr. inż. Krzysztof Gałka z Explometu i prof. Aleksander Karolczuk z Politechniki Opolskiej. Do tego dochodzi trzech studentów. Pracują oni m.in. nad zaprojektowaniem węzłów konstrukcyjnych naczepy pojazdu drogowego służących łączeniu nadbudowy ze stopu aluminium ze stalową ramą. Druga para dyżurna składa się z mikroprzedsiębiorstwa specjalizującego się w spawaniu i dr Roberta Bańskiego z Politechniki Opolskiej. Na warsztat wzięli próby spawania wspomnianego węzła. Mamy nadzieję, że to pozwoli na zbudowanie konkretnego węzła, który będzie można już pokazać – zdradza Zygmunt Szulc. – Pomysłów mamy kilka, ale na razie te dwa rozpoczęliśmy realizować – dodał.

Teraz Explomet czeka na kolejne programy, które zawierają elementy wymiany stażowej i będzie chciał znaleźć kolejne osoby do współpracy. Chodzi m.in. o kogoś ze specjalności samochodowej Politechniki Opolskiej i firmy, które potrafi robić elementy dużych pojazdów. Potrzebny będzie także ktoś z Uniwersytetu Opolskiego, kto zajmie się tworzeniem biznesplanu, który w przyszłości pozwoliłby na zdobycie finansowania i wdrożenie węzła do produkcji.