XII Międzynarodowe Sympozjum nt. wybuchowej produkcji nowych materiałów: Nauka, Technologia, Biznes i Innowacje (EPNM-2014) – Kraków / Polska

OSTATNIE PRODUKCJE

XII Międzynarodowe Sympozjum nt. wybuchowej produkcji nowych materiałów: Nauka, Technologia, Biznes i Innowacje (EPNM-2014) – Kraków / Polska

Sympozjum odbyło się w Krakowie, w dniach 25 – 30 maja 2014 i zostało zorganizowane przez: Institute of Structural Macrokinetics and Materials Science, Rosjan Academy of Sciences (ISMAN, Rosja), IMIM PAN z Krakowa. Firma Explomet była współorganizatorem oraz głównym sponsorem tej konferencji.

Główną ideą sympozjum, którego historia sięga lat 70-tych ubiegłego wieku, jest wymiana doświadczeń oraz chęć podzielenia się nowymi, bądź też uaktualnionymi obszarami zastosowania technologii wybuchu w wytwarzaniu szerokiej gamy produktów, od elementów platerowanych stosowanych w różnych dziedzinach przemysłu, aż po kompaktowanie nano-proszków.

Sympozjum zgromadziło ponad 100 osób z całego świata, w tym z Rosji, Ukrainy, Polski, Czech, Niemiec, Francji, Włoszech, Bułgarii, Gruzji, Stanów Zjednoczonych, Japonii, Korei Południowej oraz Chin.

Sympozjum w Krakowie, było miejscem spotkania wielu naukowców i ludzi przemysłu, wykorzystujących energię konwencjonalnego wybuchu w swoich badaniach i / lub w działalności wytwórczej. Prezentowano ciekawe prace i tematy, które wzbudzały duże zainteresowanie osób z innych instytutów i firm, których badanie lub działalność pokrywała się lub była bliska aktualnie omawianemu tematowi. Sympozjum pozwoliło także na zawarcie nowych kontaktów oraz kontynuowanie już istniejących, mogących mieć wpływ na dalszy rozwój technologii, czy też badań nad nowymi rozwiązaniami technicznymi oraz produktami.