OTWARCIE NOWEJ HALI – zaplecza badawczo-rozwojowego oraz technicznego Działu Nauki Badań i Rozwoju

OTWARCIE NOWEJ HALI – zaplecza badawczo-rozwojowego oraz technicznego Działu Nauki Badań i Rozwoju

14 grudnia 2018, miało miejsce uroczyste otwarcie nowej hali firmy Explomet. Uroczystości towarzyszyło oficjalnie wydarzenie gospodarcze, na które zaproszono przedstawicieli władz lokalnych, a także niektórych naszych klientów, agentów oraz firmy z którymi współpracujemy. Liczymy, że dzięki nowej inwestycji, firma Explomet będzie w stanie jeszcze skuteczniej konkurować na rynkach światowych.