Projekty unijne

Opracowanie nisko-odpadowej technologii platerowania wybuchowego oraz technologii przetwarzania wielowarstwowych, wysokowytrzymałościowych materiałów lekkich i superlekkich z warstwami reaktywnymi i funkcjonalnymi oraz blach platerowanych wybuchowo metalami reaktywnymi i ich stopami.”
Nr projektu: TECHMATSTRATEG2/412341/8/NCBR/2019.

Projekt współfinansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” – TECHMATSTRATEG

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.07.2019 r. – 30.06.2022 r.

WARTOŚĆ PROJEKTY: 13 665 131,00 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 12 219 498,00 PLN

Zakład Technologii Wysokoenergetycznych EXPLOMET Gałka, Szulc Spółka Jawna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Rozwój współpracy gospodarczej i promocja działalności firmy ZTW „Explomet” Gałka, Szulc Sp.j. na nowych rynkach zagranicznych” Nr projektu: RPOP.02.04.00-16-0022/19

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

III Oś priorytetowa: Konkurencyjna Gospodarka

Działanie: 2.4: Współpraca gospodarcza i promocja

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.01.2020 r. – 30.04.2022 r.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:  203 299,00 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 142 309,30 PLN

Zakład Technologii Wysokoenergetycznych EXPLOMET Gałka, Szulc Spółka Jawna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Uruchomienie produkcji trójwarstwowych łączników prądowych z zastosowaniem unikalnej technologii symultanicznego zgrzewania wybuchowego opracowanej w firmie EXPLOMET.” Nr projektu: POIR.03.02.02-00-1515/18

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

III Oś priorytetowa: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie: 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
Poddziałanie: 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.01.2019 r. – 31.08.2020 r.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:  1 939 300,00 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 1 066 615,00 PLN

ZAKŁAD TECHNOLOGII WYSOKOENERGETYCZNYCH EXPLOMET GAŁKA, SZULC SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich n. „Wzmocnienie działań eksportowych w firmie ZTW „Explomet” Gałka, Szulc Sp.j.” Nr projektu: RPOP.02.04.00-16-0013/18

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

II Oś priorytetowa: Konkurencyjna Gospodarka

Działanie: 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.01.2019 r. – 31.12.2021 r.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:  270 400,00 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 189 280,00 PLN

ZAKŁAD TECHNOLOGII WYSOKOENERGETYCZNYCH EXPLOMET GAŁKA, SZULC SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Przeprowadzenie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych w EXPLOMET celem opracowania i wdrożenia technologii wytwarzania metodą wybuchowego platerowania wielowarstwowych kompozytów metalicznych na potrzeby budowy specjalistycznej aparatury procesowej, elementów złącznych nowoczesnych instalacji przesyłu energii elektrycznej oraz hybrydowych
konstrukcji metalowych” RPOP.01.01.00-16- 0029/16

I Oś priorytetowa: Innowacje w gospodarce
Działanie 1.1: Innowacje w gospodarce
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.09.2016 r. – 31.08.2018 r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 10 968 720,00 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 6 031 455,88 PLN

ZAKŁAD TECHNOLOGII WYSOKOENERGETYCZNYCH EXPLOMET GAŁKA, SZULC SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.
„Wzrost konkurencyjności poprzez pozyskanie nowych rynków zbytu i klientów z nowych branż dla produktów firmy ZTW „Explomet” Gałka, Szulc Sp. j.”II Oś priorytetowa: Konkurencyjna gospodarka
Działanie 2.4: Współpraca gospodarcza i promocja RPOP.02.04.00-16-0029/15

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 08.10.2015 r. – 31.12.2017 r.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 531 982,40 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 343 128,65 PLN

ZAKŁAD TECHNOLOGII WYSOKOENERGETYCZNYCH EXPLOMET GAŁKA, SZULC SPÓŁKA JAWNA
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.

„Nowe, odporne korozyjnie materiały wytworzone metodą wybuchową dla zastosowań w instalacjach geotermalnych”
Projekt realizowany w ramach międzynarodowego programu M-Era.Net, Call 2013

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 08.10.2015 r. – 31.12.2017 r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 756 261,00 EURO
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 551 691,00 EURO

ZAKŁAD TECHNOLOGII WYSOKOENERGETYCZNYCH EXPLOMET GAŁKA, SZULC SPÓŁKA JAWNA
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.

„Nowe, zaawansowane materiały warstwowe Al-Ti o podwyższonej odporności balistycznej na konstrukcje lotnicze i kosmiczne”

PROJEKT REALIZOWANY  W RAMACH PROGRAMU BADAŃ STOSOWANYCH
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.01.2013 r. – 01.10.2016 r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 3 855 925 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 3 677 625 PLN

ZAKŁAD TECHNOLOGII WYSOKOENERGETYCZNYCH EXPLOMET GAŁKA, SZULC SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.
„Utworzenie w siedzibie Z.T.W Explomet i wyposażenie Specjalistycznego Laboratorium Badania Materiałów Bimetalicznych i Wielowarstwowych oraz Stanowiska do Cięcia wodą  ”

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.01.2009 r. – 31.03.2011 r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1158813,91
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 949847,47