Oferta

OFERTA

Nasza oferta skierowana jest do producentów urządzeń procesowych chemicznych i energetycznych, a także wytwórców urządzeń dla elektrochemii, elektrometalurgii, hydrometalurgii oraz elektroenergetyki. Wytwarzane przez nas materiały platerowane znajdują liczne zastosowania także w wielu innych gałęziach przemysłu.

1. WYBUCHOWE PLATEROWANIE

Wytwarzamy materiały dla technicznego zastosowania w budowie urządzeń procesowych chemicznych i energetycznych, a także w elektroenergetyce, elektrochemii, elektrotechnice, elektrometalurgii oraz innych gałęziach przemysłu. Technologia wybuchowego platerowania umożliwia łączenie bardzo szerokiej gamy metali i ich stopów. Zgrzewaniu wybuchowemu można poddawać materiały różniące się znacząco temperaturami topnienia, gęstością, właściwościami mechanicznymi.

Wytwarzane złącza posiadają bardzo dobre parametry wytrzymałościowe, najczęściej wyższe niż wytrzymałość słabszego z łączonych metali. Własności łączonych metali, ich charakterystyki wytrzymałościowe, odporność korozyjna, przewodnictwo elektryczne zostają zachowane. Technologia wybuchowego platerowania umożliwia produkcję materiałów platerowanych w różnych, nielimitowanych ilościach, od małych do dużych serii wyrobów, przy zróżnicowanych wielkościach jednostkowych elementów. Cykl produkcyjny wykonania materiałów platerowanych jest ściśle zorganizowany i podlega zestandaryzowanym procedurom wytwórczym i kontrolnym, zgodnym z odpowiednimi przepisami obowiązującymi wszystkich światowych producentów. Przestrzeganie procedur kontroli jakości w odniesieniu do materiałów dostarczanych do przetwarzania, kontrola poszczególnych faz procesu produkcji i proces inspekcji gotowego wyrobu, daje gwarancję wysokiej jakości wytwarzanych platerów.

PRZEWAGA TECHNOLOGII WYBUCHOWEGO PLATEROWANIA

Unikalne własności w odniesieniu do innych metod łączenia, umożliwia łączenie szerokiego zakresu metali i ich stopów. Duża wytrzymałość złącza daje dużą możliwość dalszego, mechanicznego przetwarzania elementów platerowanych:

Stal węglowa + stal kwasoodporna: standard: 140 [MPa] ; średnia: 450 [MPa]
Stal węglowa + tytan: standard: 140 [MPa] ; średnia: 330 [MPa]
Stal węglowa + miedź: standard: 84 [MPa] ; średnia: 160 [MPa]
Stal węglowa + nikiel: standard: 140 [MPa] ; średnia: 350 [MPa]

Do platerowania można używać materiałów kutych i walcowanych. Materiały łączone zachowują początkowe właściwości, a po związaniu, tworzą nowy produkt wysokiej jakości. Technologia umożliwia produkcję nieograniczonego ilościowo i wymiarowo asortymentu elementów platerowanych.

KOMBINACJE

STANDARDY JAKOŚCI

W trosce o najwyższe standardy jakości naszych produktów, wprowadziliśmy kontrole jakości na każdym etapie procesu produkcyjnego.

 • Posiadamy wdrożony system jakości ISO wg PN-EN ISO 9001:2015.
 • Explomet jest zatwierdzonym wytwórcą w oparciu o dyrektywę 2014/68/EU.
 • Firma posiada uprawnienia TUV NORD do wytwarzania materiałów platerowanych wg AD-2000 W0-W8
 • Firma posiada uprawnienia do wytwarzania materiałów platerowanych wg EN-13445-2:2014 Annex D
 • Firma posiada uprawnienia UDT (Urząd Dozoru Technicznego) nr: UC-16-18-E/4-17, do wytwarzania elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych
 • Firma wytwarza elementy platerowane zgodnie z następującymi standardami:
  • ASME SA-263, ASME SA-264, ASME SA-265, ASTM B-432, ASTM B-898, ASME SA-578
  • I inne, wg specyfikacji klienta

2. NAPAWANIE RUR I KRÓĆCÓW

Możemy wykonać:

 • Króciec 2″ max. dł. 350-400 mm
 • króciec 3″ max dł. 700mm
 • Króciec 4″-24″ max dł. 3500mm

Wszystkie stale spawalne bądź stale stopowe, które można odprężyć po napawaniu lub spawaniu. Materiały, którymi możemy napawać to stopy na bazie niklu, takie jak Inconel’e, Monel, Hastalloy’e, stale nierdzewne (304, 308, 309, 310, 314, 316, 317 itp.).

1. CIĘCIE WODĄ / CIĘCIE PLAZMĄ

Serdecznie zapraszamy do współpracy firmy, które chcą skorzystać z usługi cięcia wodnego za pomocą Wycinarki Wodnej Waterjet oraz przy pomocy Przecinarki Plazmowej – maszyna typu combo, o wymiarach stołu roboczego 4000 x 8000 mm. W szczególności materiały cienkie i stosunkowo miękkie takie jak aluminium, ceramika, itp. można ciąć dziś znacznie szybciej niż kilka lat temu. Specjalna konstrukcja umożliwia nam jednak cięcie zróżnicowanych materiałów o różnych grubościach.

2. PROSTOWANIE I ZWIJANIE BLACH

Firma Explomet dysponuje nowoczesnym stanowiskiem do mechanicznej i plastycznej przeróbki blach, w zakresie ich prostowania oraz  zwijania carg. Walce trójwałowe mają szerokość 3500 mm, a maksymalna grubość elementów przeznaczonych do przerobu to 70 mm.

3. EKSPERTYZY MATERIAŁOWE I BADANIA MATERIAŁÓW Z UŻYCIEM ELEKTRONOWEGO MIKROSKOPU SKANINGOWEGO, WŁĄCZAJĄC ANALIZĘ SKŁADU CHEMICZNEGO

Nasza firma dysponuje bogatą aparaturą badawczą pozwalającą na prace działu Badań i Rozwoju oraz na precyzyjne przygotowywanie gotowych produktów dla naszych klientów. Zachęcamy do zapoznania się z niektórymi naszymi urządzeniami.

Mikroskop skaningowy Jeol Neoscope II umożliwiający obserwację próbek z maksymalnych przybliżeniem 60 000x. Możliwość pracy w stanie wysokiej próżni stwarza warunki do wykonywania obserwacji o wysokiej jakości. Mikroskop jest ponadto wyposażony w detektor EDS umożliwiający analizę składu chemicznego oglądanych próbek.

BADANIA

Ważnym aspektem prowadzonej działalności są prace o charakterze badawczo-rozwojowym, poszerzające możliwości produkcyjne i podnoszące jakość oferowanych wyrobów. W ostatnim czasie ukierunkowano je na m. in. zagadnienia związane z uzyskiwaniem  połączeń pomiędzy lekkimi metalami i ich stopami oraz na materiały hybrydowe. Materiały te mogą znaleźć szerokie zastosowanie w przemyśle samochodowym, lotnictwie oraz aeronautyce.

TESTY JAKOŚCI

 • Kontrola procesu detonacji
 • Badania nieniszczące wykonywane we własnym zakresie badania UT, wg: EN 10160:2001, ASME SA-263, ASME SA-264, ASME SA-265, ASTM B-432, ASTM B-898, ASME SA-578/578M. Inne przepisy lub wg specyfikacji klienta. Badania Penetracyjne (PT) oraz badania wizualne (VT) wg przepisów lub wg specyfikacji klienta.
 • Badania niszczące wykonywanie z naszym laboratorium wg: EN 13445-2:2014 Annex D lub ASME SA-263, SA-264, SA-265 oraz ASTM B-432, ASTM B-898, AD Merkblatt W8. Inne przepisy lub wg specyfikacji klienta.
 • Badania: próba zrywania, ścinanie, gięcie, udarność, odrywanie, makrostruktura i inne

APARATURA

Nasza firma dysponuje aparaturą badawczą pozwalającą na prowadzenie szerokiego zakresu prac badawczo rozwojowych w ramach działu Nauki, Badań i Rozwoju oraz na certyfikację gotowych produktów, jak również świadczenie specjalistycznych usług z zakresu badań materiałowych. Na naszym wyposażeniu są, takie urządzenia jak: maszyna wytrzymałościowa, młot udarnościowy, twardościomierze, mikroskop optyczny i elektronowy, defektoskopy ultradźwiękowe, chropowatościomierz.

 

Mikroskop skaningowy Jeol Neoscope II umozliwiający obserwację próbek z maksymalnych przybliżeniem 60 000x. Mozliwość pracy w stanie wysokiej próżni stwarza warunki do wykonywania obserwacji o wysokiej jakości. Mikroskop jest ponadto wyposażony w detektor EDS umożliwiajacy analizę składu chemicznego oglądanych próbek.

PRZYKŁADY ZDJĘĆ MIKROSKOPOWYCH

Morfologia złącza charakterystyczna dla technologii wybuchowego platerowania metali, w przykładach różnych połączeń materiałowych.