OFERTA

OFERTA

Nasza oferta skierowana jest do producentów urządzeń procesowych chemicznych i energetycznych, a także wytwórców urządzeń dla elektrochemii, elektrometalurgii, hydrometalurgii oraz elektroenergetyki. Wytwarzane przez nas materiały platerowane znajdują liczne zastosowania także w wielu innych gałęziach przemysłu.

PRODUKCJA

Wytwarzamy materiały dla technicznego zastosowania w budowie urządzeń procesowych chemicznych i energetycznych, a także w elektroenergetyce, elektrochemii, elektrotechnice, elektrometalurgii oraz innych gałęziach przemysłu. Technologia wybuchowego platerowania umożliwia łączenie bardzo szerokiej gamy metali i ich stopów. Zgrzewaniu wybuchowemu można poddawać materiały różniące się znacząco temperaturami topnienia, gęstością, właściwościami mechanicznymi.

Wytwarzane złącza posiadają bardzo dobre parametry wytrzymałościowe, najczęściej wyższe niż wytrzymałość słabszego z łączonych metali. Własności łączonych metali, ich charakterystyki wytrzymałościowe, odporność korozyjna, przewodnictwo elektryczne zostają zachowane. Technologia wybuchowego platerowania umożliwia produkcję materiałów platerowanych w różnych, nielimitowanych ilościach, od małych do dużych serii wyrobów, przy zróżnicowanych wielkościach jednostkowych elementów. Cykl produkcyjny wykonania materiałów platerowanych jest ściśle zorganizowany i podlega zestandaryzowanym procedurom wytwórczym i kontrolnym, zgodnym z odpowiednimi przepisami obowiązującymi wszystkich światowych producentów. Przestrzeganie procedur kontroli jakości w odniesieniu do materiałów dostarczanych do przetwarzania, kontrola poszczególnych faz procesu produkcji i proces inspekcji gotowego wyrobu, daje gwarancję wysokiej jakości wytwarzanych platerów.

PRZEWAGA TECHNOLOGII WYBUCHOWEGO PLATEROWANIA

Unikalne własności w odniesieniu do innych metod łączenia, umożliwia łączenie szerokiego zakresu metali i ich stopów. Duża wytrzymałość złącza daje dużą możliwość dalszego, mechanicznego przetwarzania elementów platerowanych:

Stal węglowa + stal kwasoodporna: standard: 140 [MPa] ; średnia: 450 [MPa]
Stal węglowa + tytan: standard: 140 [MPa] ; średnia: 330 [MPa]
Stal węglowa + miedź: standard: 84 [MPa] ; średnia: 160 [MPa]
Stal węglowa + nikiel: standard: 140 [MPa] ; średnia: 350 [MPa]

Do platerowania można używać materiałów kutych i walcowanych. Materiały łączone zachowują początkowe właściwości, a po związaniu, tworzą nowy produkt wysokiej jakości. Technologia umożliwia produkcję nieograniczonego ilościowo i wymiarowo asortymentu elementów platerowanych.

KOMBINACJE

STANDARDY JAKOŚCI

W trosce o najwyższe standardy jakości naszych produktów, wprowadziliśmy kontrole jakości na każdym etapie procesu produkcyjnego.

 • Posiadamy wdrożony system jakości ISO wg PN-EN ISO 9001:2015.
 • Explomet jest zatwierdzonym wytwórcą w oparciu o dyrektywę 2014/68/EU.
 • Firma posiada uprawnienia TUV NORD do wytwarzania materiałów platerowanych wg AD-2000 W0-W8
 • Firma posiada uprawnienia do wytwarzania materiałów platerowanych wg EN-13445-2:2014 Annex D
 • Firma posiada uprawnienia UDT (Urząd Dozoru Technicznego) nr: UC-16-18-E/4-17, do wytwarzania elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych
 • Firma wytwarza elementy platerowane zgodnie z następującymi standardami:
  • ASME SA-263, ASME SA-264, ASME SA-265, ASTM B-432, ASTM B-898, ASME SA-578
  • I inne, wg specyfikacji klienta

USŁUGI

Serdecznie zapraszamy do współpracy firmy, które chcą skorzystać z usługi cięcia wodnego za pomocą Wycinarki Wodnej Waterjet. W szczególności materiały cienkie i stosunkowo miękkie takie jak aluminium, ceramika, itp. można ciąć dziś znacznie szybciej niż kilka lat temu. Specjalna konstrukcja umożliwia nam jednak cięcie zróżnicowanych materiałów o różnych grubościach.

EKSPERTYZY MATERIAŁOWE I BADANIA MATERIAŁÓW Z UŻYCIEM ELEKTRONOWEGO MIKROSKOPU SKANINGOWEGO WŁĄCZAJĄC ANALIZĘ SKŁADU CHEMICZNEGO

Nasza firma dysponuje bogatą aparaturą badawczą pozwalającą na prace działu Badań i Rozwoju oraz na precyzyjne przygotowywanie gotowych produktów dla naszych klientów. Zachęcamy do zapoznania się z niektórymi naszymi urządzeniami.

 

Mikroskop skaningowy Jeol Neoscope II umozliwiający obserwację próbek z maksymalnych przybliżeniem 60 000x. Mozliwość pracy w stanie wysokiej próżni stwarza warunki do wykonywania obserwacji o wysokiej jakości. Mikroskop jest ponadto wyposażony w detektor EDS umożliwiajacy analizę składu chemicznego oglądanych próbek.

BADANIA

Ważnym aspektem prowadzonej działalności są prace o charakterze badawczo-rozwojowym, poszerzające możliwości produkcyjne i podnoszące jakość oferowanych wyrobów. W ostatnim czasie ukierunkowano je na m. in. zagadnienia związane z uzyskiwaniem  połączeń pomiędzy lekkimi metalami i ich stopami oraz na materiały hybrydowe. Materiały te mogą znaleźć szerokie zastosowanie w przemyśle samochodowym, lotnictwie oraz aeronautyce.

TESTY JAKOŚCI

 • Kontrola procesu detonacji
 • Badania nieniszczące wykonywane we własnym zakresie badania UT, wg: EN 10160:2001, ASME SA-263, ASME SA-264, ASME SA-265, ASTM B-432, ASTM B-898, ASME SA-578/578M. Inne przepisy lub wg specyfikacji klienta. Badania Penetracyjne wg przepisów lub wg specyfikacji klienta.
 • Badania niszczące wykonywanie z naszym laboratorium wg: EN 13445-2:2014 Annex D lub ASME SA-263, SA-264, SA-265 oraz ASTM B-432, ASTM B-898, AD Merkblatt W8. Inne przepisy lub wg specyfikacji klienta.
 • Badania: próba zrywania, ścinanie, udarność, odrywanie, makrostruktura
  i inne

APARATURA

Nasza firma dysponuje aparaturą badawczą pozwalającą na prowadzenie szerokiego zakresu prac badawczo rozwojowych w ramach działu Nauki, Badań i Rozwoju oraz na certyfikację gotowych produktów, jak również świadczenie specjalistycznych usług z zakresu badań materiałowych. Na naszym wyposażeniu są, takie urządzenia jak: maszyna wytrzymałościowa, młot udarnościowy, twardościomierze, mikroskop optyczny i elektronowy, defektoskopy ultradźwiękowe, chropowatościomierz.

 

Mikroskop skaningowy Jeol Neoscope II umozliwiający obserwację próbek z maksymalnych przybliżeniem 60 000x. Mozliwość pracy w stanie wysokiej próżni stwarza warunki do wykonywania obserwacji o wysokiej jakości. Mikroskop jest ponadto wyposażony w detektor EDS umożliwiajacy analizę składu chemicznego oglądanych próbek.

PRZYKŁADY ZDJĘĆ MIKROSKOPOWYCH

Morfologia złącza charakterystyczna dla technologii wybuchowego platerowania metali, w przykładach różnych połączeń materiałowych.