XIV Międzynarodowe Sympozjum nt. Wybuchowej Produkcji Nowych Materiałów: Nauka, Technologia, Biznes I Innowacje (EPNM-2018) – Sankt-Petersburg / Rosja

XIV Międzynarodowe Sympozjum nt. Wybuchowej Produkcji Nowych Materiałów: Nauka, Technologia, Biznes I Innowacje (EPNM-2018) – Sankt-Petersburg / Rosja

XIV Międzynarodowe Sympozjum – odbyło się w Sankt-Petersburgu, w dniach 14 – 18 maja 2018 i zostało zorganizowane przez: Institute of Structural Macrokinetics and Materials Science, Rosjan Academy of Sciences (ISMAN, Rosja) przy dużym zaangażowaniu firmy Energometall z Rosji. Firma Explomet była jednym ze sponsorów tej konferencji.

Główną ideą sympozjum, którego historia sięga lat 70-tych ubiegłego wieku, jest wymiana doświadczeń oraz chęć podzielenia się nowymi, bądź też uaktualnionymi obszarami zastosowania technologii wybuchu w wytwarzaniu szerokiej gamy produktów, od elementów platerowanych stosowanych w różnych dziedzinach przemysłu, aż po kompaktowanie nano-proszków.

Sympozjum zgromadziło ponad 120 osób z całego świata, w tym z Rosji, USA, Niemiec, Francji, Chin, Japonii, Portugalii, Polski, Holandii, Czech, Słowacji, Armenii, Estonii, Brazylii i Ukrainy. Szczególnie inspirująca była obecność wielu przedstawicieli młodego pokolenia z Rosji (Sankt-Petersburg, Czernogołówka, Moskwa, Nowosybirsk, Barnauł, Tambow), Polski, Portugalii, Armenii, Estonii i Holandii