XIII Międzynarodowe Sympozjum nt. wybuchowej produkcji nowych materiałów: Nauka, Technologia, Biznes i Innowacje (EPNM-2016) – Coimbra / Portugalia

OSTATNIE WYJAZDY NAUKOWE

XIII Międzynarodowe Sympozjum nt. wybuchowej produkcji nowych materiałów: Nauka, Technologia, Biznes i Innowacje (EPNM-2016) – Coimbra / Portugalia

Sympozjum odbyło się w Coimbra w Portugalii, w dniach 20-25.06.2016 i zostało zorganizowane przez: Institute of Structural Macrokinetics and Materials Science, Russian Academy of Sciences (ISMAN, Rosja) wraz z Universidade de Coimbra (Portugalia) w ramach wsparcia z Wydziału Chemii i Nowych Materiałów, Rosyjskiej Akademii Nauk. Główną ideą sympozjum, którego historia sięga lat 70-tych ubiegłego wieku, jest wymiana doświadczeń oraz chęć podzielenia się nowymi, bądź też uaktualnionymi obszarami zastosowania technologii wybuchu w wytwarzaniu szerokiej gamy produktów, od elementów platerowanych stosowanych w różnych dziedzinach przemysłu, aż po kompaktowanie nano-proszków.

Sympozjum zgromadziło blisko 80 osób z całego świata, zarówno ze świata biznesu jak i nauki, w tym z Rosji, Ukrainy, Polski, Czech, Niemiec, Armenii, Holandii, Portugalii, Gruzji, Stanów Zjednoczonych, Japonii, Rumunii, Chin, Islandii, Słowacji i Wielkiej Brytanii. Językiem konferencji był język angielski.

Sympozjum w Portugalii, było miejscem spotkania wielu naukowców i ludzi przemysłu, wykorzystujących energię konwencjonalnego wybuchu w swoich badaniach i / lub w działalności wytwórczej. Prezentowano ciekawe prace i tematy, które wzbudzały duże zainteresowanie osób z innych instytutów i firm, których badanie lub działalność pokrywała się lub była bliska aktualnie omawianemu tematowi. Sympozjum pozwoliło także na zawarcie nowych kontaktów oraz kontynuowanie już istniejących, mogących mieć wpływ na dalszy rozwój technologii, czy też badań nad nowymi rozwiązaniami technicznymi oraz produktami.

Firma Explomet aktywnie uczestniczyła w konferencji. W jej trakcie przedstawiono w sumie 6 prezentacji oralnych, przygotowanych na podstawie rezultatów z badań nad materiałami platerowanymi, wytworzonymi przez naszą firmę. Badania prowadzone były w ramach dwóch projektów zewnętrznych i jednego projektu własnego. 2 prezentacje przedstawione były przez pracowników Explomet, 4 pozostałe przez przedstawicieli współpracujących z nami ośrodków badawczo-naukowych.